Werken 16-17 jaar

Werkmogelijkheden voor 16- en 17-jarigen: Veilig en verantwoord aan de slag

Inleiding


Als je 16 of 17 jaar oud bent, sta je aan het begin van je professionele reis en wil je wellicht een bijbaan of wat werkervaring opdoen. Het is belangrijk om te weten dat er bepaalde richtlijnen en beperkingen zijn voor jongeren in deze leeftijdsgroep als het gaat om werk. In dit artikel zullen we de verschillende mogelijkheden bespreken en uitleggen welke soorten werkzaamheden geschikt zijn en welke vermeden moeten worden.

Werkzaamheden voor 16- en 17-jarigen


Als je 16 of 17 jaar bent, zijn er talloze werkzaamheden die je kunt uitvoeren. Het is echter belangrijk om te onthouden dat bepaalde soorten gevaarlijk werk niet geschikt zijn voor jongeren. Werkzaamheden die het werken met gevaarlijke stoffen omvatten, zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Bovendien mag het werk je schoolgang niet belemmeren. Er zijn echter uitzonderingen waarbij gevaarlijk werk onder deskundig toezicht wel is toegestaan.

Eisen voor werkgevers bij risicovol werk voor jongeren van 16 en 17 jaar


Wanneer je werkgever je als 16- of 17-jarige vraagt om werk te doen dat potentieel gevaarlijk is, moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zorgt ervoor dat je veiligheid en gezondheid gewaarborgd blijven tijdens het werk. Enkele belangrijke eisen zijn onder andere:

 1. Veiligheid op de werkplek: De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkplek veilig is. Dit omvat ook de veiligheid van arbeidsmiddelen zoals gereedschappen en machines. De werkgever moet maatregelen treffen die voldoen aan de eisen van de Arbowet.
 2. Deskundig toezicht: Er moet voldoende en deskundig toezicht zijn om gevaren voor de jongere te voorkomen. Dit kan alleen worden bereikt als de toezichthouder zelf goed bekend is met het werk. Als de werkgever niet kan zorgen voor voldoende en deskundig toezicht, mag je als 16- of 17-jarige geen werk doen dat risico’s met zich meebrengt.
 3. Monitoring van prestaties: De toezichthouder moet controleren of de jongere het werk goed uitvoert en of er geen gevaar is voor de jongere zelf of anderen.
 4. Inventarisatie van risico’s: De werkgever moet inventariseren of het werk risico’s inhoudt voor 16- en 17-jarigen. Hij moet bepalen welke maatregelen nodig zijn en of het werk met deze maatregelen is toegestaan. Een goede inventarisatie en evaluatie van risico’s (ri&e) is daarbij essentieel.

Werkzaamheden onder toezicht voor 16- en 17-jarigen

Als er voldoende en deskundig toezicht is, mag je als 16- of 17-jarige de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Werken in een omgeving waar instortingsgevaar bestaat.
 • Werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen.
 • Werken met stoffen die kunnen ontploffen, irriterend of bijtend zijn.
 • Werken met stoffen waarop de verpakking vermeldt dat ze schadelijk zijn, met toevoeging van ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten’.
 • Werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen.
 • Werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin een van deze gassen aanwezig is.
 • Werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk.
 • Het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen.
 • Werken met wilde dieren, giftige dieren of andere gevaarlijke dieren.
 • Dieren slachten in een slachthuis.
 • Eentonig werk doen waarbij je per stuk betaald krijgt.
 • Werken aan een machine of lopende band waarbij je het werktempo niet zelf kunt bepalen.

Daarnaast mogen 16- en 17-jarigen met een trekkerrijbewijs met een trekker de openbare weg op.

Verboden werkzaamheden voor 16- en 17-jarigen

Als je jonger bent dan 18 jaar, zijn er enkele werkzaamheden die je niet mag uitvoeren vanwege het grote gevaar dat ze kunnen opleveren voor je veiligheid en gezondheid. Enkele voorbeelden van verboden werkzaamheden zijn het werken met giftige stoffen en werken in een lawaaiige omgeving.

Conclusie

Als 16- of 17-jarige heb je verschillende mogelijkheden om werkervaring op te doen en geld te verdienen. Het is echter van vitaal belang dat je veiligheid en gezondheid gewaarborgd blijven. Werkgevers moeten voldoen aan specifieke eisen en voorwaarden, en er zijn bepaalde werkzaamheden die je op jouw leeftijd niet mag uitvoeren. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van je rechten en beperkingen, en geniet van een veilige en waardevolle werkervaring op jonge leeftijd.

Bron: Belastingdienst